Cây mạ tốt có chiều cao cây phát triển đồng đều

Bài 23: CÂY MẠ TỐT CÓ CHIỀU CAO CÂY PHÁT TRIỂN ĐỒNG ĐỀU

Cây mạ tốt có chiều cao vừa phải và tất cả các cây mạ trong dược mạ phát triển đồng đều. Để có cây mạ trong dược mạ phát triển đồng đều thì phải chú ý đến rất nhiều khâu kỹ thuật trong làm mạ.

Cây mạ phát triển không đồng đều có thể do các nguyên nhân sau:

- Gieo hạt giống không đều, không đúng kỹ thuật.

- Hạt thóc giống nảy mầm không đồng đều.

- Chọn đất dược mạ chưa đúng hoặc làm đất chưa tốt.

- Chế độ nước cho dược mạ chưa tốt.

- Chất dinh dưỡng trong đất thiếu.

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam