Cây leo Virginia

Cây leo Virginia

29 Virginia Creeper

It is found throughout the eastern half of the United States. It prefers moist, well drained soils but grows in drier soils. This creeper is a native woody deciduous vine which climbs to a height of 60 feet on the trees and poles. Its stem is orange brown and has alternate and compound leaves. Its leaflets are pointed. During spring, clusters of flowers can be seen on the creeper which are small and green, followed by a cluster of 1/4 inch bluish black berries. During autumn season it is one of the first plants to change its colour. It is often cultivated for an ornamental used in domestic medicines as a tonic.

Cây leo Virginia

Có ở khắp nửa phía đông Hoa Kỳ. Nó thích ẩm, đất thoát nước tốt, nhưng mọc ở đất khô. Cây leo này là một thứ cây leo rụng lá bản địa, leo đến độ cao 60 feet trên các cây và các trụ. Thân cây màu nâu cam và có lá phức mọc xen kẽ. Các lá chét nhọn. Vào mùa xuân, trên dây leo có thể thấy những chùm hoa nhỏ màu xanh lục, tiếp theo là một chùm quả mọng ¼ inch màu xanh đen. Vào mùa thu, nó là một trong những loại thực vật đầu tiên đổi màu. Cây này thường được trồng làm cảnh vì nó có tàn lá đẹp. Vỏ cây được sử dụng làm thuốc bổ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!