Cây leo Bryony trắng

Cây leo Bryony trắng

30 White Bryony

It is an herbaceous perennial vine nearly 12 feet long or more. It has a thick root which is light yellow in colour.

It has simple leaves triangule shaped and broadly toothed. The male and female flowers are found on the same plant. It has greenish white flowers which are one and half inch across and the fruit is a black berry 5/16 inches in diameter. White bryony is native to Europe and to Northern Iran. The dried roots are used for making medicines.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-53.png

Cây leo Bryony trắng

Đây là một thứ cây leo lưu niên thân thảo, dài 12 feet hoặc hơn. Cây có rễ mập màu vàng nhạt.

Cây có những lá đơn hình tam giác và có những răng rộng. Các hoa đực và hoa cái có trên cùng một cây. Cây có những hoa màu lục pha trắng rộng một inch ½ và quả là quả mọng màu đen có đường kính 5/16 inch. Cây leo Bryony trắng có nguồn gốc ở châu Âu và bắc Iran. Rễ khô của cây này được sử dụng để làm thuốc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!