Cây chuối

Cây chuối

45 Banana

Banana had become a popular fruit since the beginning of the Christian era, in the Asian and the Mediterranean countries. This plant needs a hot and moist climate round the year to grow. The fruit is quite a nourishing digestive. A type of flour is also made out of dried banana. In Africa people thatch the roofs of their huts with its leaves and make ropes as this plant yields a fibre. Thus it is a very useful plant.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-66.png

Cây chuối

Chuối đã trở thành thứ quả phổ biến từ đầu Công nguyên ở các nước Châu Á và Địa Trung Hải. Cây chuối cần có khí hậu nóng và ẩm quanh năm. Quả chuối là một thứ quả bổ dưỡng dễ tiêu hoá. Một thứ bột cũng được làm ra từ chuối sấy khô. Ở Phi Châu, người ta lợp mái những túp lều của họ bằng lá chuối và bện dây thừng vì cây chuối có sợi xơ. Do vậy chuối là một thứ thực vật rất hữu ích.

Interesting facts

Sự kiện đáng chú ý

Turpentine oil is extracted from pine trees.

Digitalis is used for the treatment of heart ailments, it is extracted from the plant digitalis purpurea.

Dầu thông (turpentine) được chiếc xuất từ cây thông.

Digitalis được sử dụng để điều trị những cơn đau tim, nó được trích ra từ cây mao địa hoàng (digitalis purpurea).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!