Cây cao su

Cây cao su

38 Rubber

Rubber has green leaves even in the most severe drought. It is a very attractive tree. Most of the rubber in the world is produced synthetically by the chemical industries. There are wide varieties of plants but 'Hevea' is mostly grown for its rubber crop. It is a tall tree with a straight trunk and with palm like foliage. It is a native of Brazil. The crude rubber is collected by cutting the bark. This crude rubber is known as latex. Later, it is treated with sulphur compounds making it tougher and more elastic. Earlier in Europe rubber was used as an eraser.

Chinese have used hardy rubber trees for more than 2,000 years for their medicinal value. Since these trees are harvested regularly they rarely reach a mature size. Hardy rubber trees should be grown in the sun, on moist soil which is well rooted to survive extensive drought. Some of the hardy trees were found in parts of North Carolina for many years without irrigation. This tree has an outstanding ornamental feature.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-60.png

Cây cao su

Cao su có lá xanh ngay cả trong lúc khô hạn nghiêm trọng nhất. Cao su là thứ cây rất hấp dẫn. Phần lớn cao su trên thế giới được công nghiệp hoá học sản xuất tổng hợp. Có nhiều giống cây cao su khác nhau nhưng giống “Hevea” được trồng nhiều nhất để cho cao su. Cao su là một cây cao, thân thẳng với tán lá như cây cọ. Nó có nguồn gốc ở Brazil. Cao su thô đuợc thu gom bằng cách cắt vỏ cây. Thứ cao su thô này được gọi là latex. Sau đó, cao su thô được xử lý với các hợp chất lưu huỳnh để làm cho nó dai hơn và đàn hồi hơn. Ở châu Âu, lúc ban đầu, cao su được sử dụng để làm gôm.

Người Trung quốc đã sử dụng cây cao su chịu lạnh (hardy rubber) trong hơn 2000 năm vì nó có giá trị làm thuốc. Vì những cây cao su được thu hoạch đều đặn, nên chúng ít khi đạt đến kích thước trưởng thành. Cây cao su chịu lạnh cần được trồng ở nơi có nắng, trên đất ẩm để cây bám rễ tốt nhằm chịu đựng được hạn hán. Một số cây cao su chịu lạnh được thấy tại nhiều vùng ở Bắc Carolina trong nhiều năm mà không được tưới. Cây này có đặc tính làm cây cảnh rất tốt.

Description of Rubber

Height - 40 to 60 feet

Spread - 25 to 35 feet

Growth rate - slow

Leaf type - simple

Leaf shape - elliptic

Leaf colour - green

Flower colour - brown

Scientific name - Eucomia ulmoides

Family - Eucommiaceae

Mô tả cây cao su

Cao – 40 đến 60 feet

Tán rộng – 25 đến 35 feet

Tốc độ mọc – chậm

Kiểu lá – lá đơn

Dạng lá – hình êlip

Màu lá – xanh lục

Màu hoa –nâu

Tên khoa học – Eucomia ulmoides

Họ - Eucommiaceae

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!