Cây canh-ki-na

Cây canh-ki-na

41 Cinchona

Cinchona is a medicinal plant. The bark of this tree contains 6-7% of the total alkaloids. Though it contains a number of alkaloids the most important ones are quinidine and quinine. The demand of cinchona bark has gone down but due to increase in resistance of malarial parasite to synthetic medicines the use of quinine has increased. The main producing countries are Indonesia, Zaire, Tanzania, Kenya, Rwanda, Sri Lanka, Costa Rica and India.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-63.png

Cây canh-ki-na

Canh-ki-na là một cây thuốc. Vỏ cây có chứa 6 đến 7% tổng alkaloid. Mặc dầu có chứa nhiều alkaloid, các alkaloid quan trọng nhất là quinidine và quinine. Nhu cầu về vỏ cây canhkina đã giảm nhưng do sự gia tăng kháng thuốc của ký sinh trùng sốt rét đối với các thuốc tổng hợp, việc sử dụng canh-ki-na đã gia tăng, Những quốc gia sản xuất canh-ki-na chính là Indonesia, Zaire, Tanzania, Kenya, Rwanda, Sri Lanka, Costa Rica và Ấn Độ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!