Cây cầu sắt đầu tiên là cầu nào?

Cây cầu sắt đầu tiên là cầu nào?

9. Which is the first iron bridge?

Coalbrookdale Bridge in Shropshire, in North West England, constructed over the River Severn, is the first iron bridge. It was built in the year 1779. It was designed by Thomas Pritchard and built by Andrew Darby. It is credited to be the first cast-iron structure of the industrial age. It spans a width of 100 feet across the river and is in the form of five-ribbed semicircular arches. It is opened only to the pedestrians and is now a British national monument.

This iron bridge is the result of the great industrial revolution. Before the industrial revolution, the bridges were made either of stones or wood. The iron bridge proved to be stronger and less expensive. From then onwards, the iron bridges gained popularity and wooden and stone bridges became fewer.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-10.png

Cây cầu sắt đầu tiên là cầu nào?

Cầu Coalbrookdale ở Shopshire, miền Tây Bắc nước Anh, được xây dựng trên sông Severn, là cây cầu sắt đầu tiên. Nó được xây dựng vào năm 1779. Nó được thiết kế bởi Thomas Prichard và được xây dựng bởi Andrew Darby. Nó được tin là cấu trúc gang thép đầu tiên của thời đại công nghiệp. Nó trải rộng 100 feet qua con sông và ở dạng các vòng cung bán nguyệt gồm năm sườn. Nó chỉ được mở cho khách bộ hành và bây giờ trở thành công trình kỷ niệm Anh Quốc.

Cây cầu sắt này là kết quả của cuộc cách mạng đại công nghiệp. Trước cuộc cách mạng công nghiệp này, có nhiều cây cầu được xây dựng bằng đá hoặc gỗ. Cây cầu sắt này đã tỏ ra vững chắc và ít tốn kém. Từ đó trở đi những cây cầu sắt đã trở nên phổ biến và những cầu gỗ khác thì trở nên ít hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!