Cây bông vải

Cây bông vải

37 Cotton

Cotton plant is also known as the 'Daughter of the Sun' because it grows under the powerful rays of the sun. The hotter the sun, the stronger the fibres produced. It is grown in or near the tropics between latitudes 370 North and 370 South. This plant needs plenty of water. It is a very useful plant as it produces fibres which provide the most common material used in clothing. It is the only fibre that does not have to be softened by soaking or any expensive treatment.

These plants are normally one or two metres tall witl long tap roots and broad lobbed leaves. They have white flowers which live for a day. When the flower dies, fruit develops. These fruits take nearly two months to mature into cotton balls, which are oval, green structures nearly 5 cm in diameter. These balls contain seeds and fibres from which clothes, rugs, and bandages are made.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-59.png

Cây bông vải

Cây bông vải còn được gọi là “Con gái của Mặt trời” (Daughter of the Sun) vì nó mọc dưới những tia nắng chói chan của mặt trời. Càng nắng nóng thì những sợi xơ bông càng chắc hơn. Cây bông mọc trong hay gần vùng nhiệt đới giữa các vĩ độ 370 bắc và 370 nam. Cây bông cần nhiều nước. Nó là thứ thực vật rất có ích vì nó tạo ra những sợi xơ là thứ vật liệu thông thường nhất được sử dụng trong may mặc. Đó là thứ sợi duy nhất không cần phải làm mềm bằng cách ngâm tẩm hay bất cứ một cách xử lý tốn kém nào khác.

Cây bông vải thường cao từ một đến hai mét với những rễ cái dài và những lá rộng có thùy. Cây bông vải có hoa màu trắng nở trong một ngày. Khi hoa tàn, quả phát triển. Quả bông mất khoảng hai tháng để chín thành những quả cầu bông, là những cấu trúc hình bầu dục, màu xanh lục, có đường kính gần 5cm. Những quả cầu bông này có chứa các hạt và sợi bông để làm ra quần áo, thảm và vải băng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!