Câu trả lời cương trực

15. Câu trả lời cương trực

Đơnít cha là tên bạo chúa ở đảo Xixin.

Có lần, Đơnít ngỏ ý muốn kết hôn với con gái của Arixtít người bạn của triết gia Platông.

Arixtít nói:

- Thà chết chứ không thể gả con gái cho một tên bạo chúa.

Để trả thù, Đơnít cha ra lệnh giết hết những con cái khác của Arixtít và hỏi ông có còn giữ ý kiến là không gả con gái cho mình không?

Arixtít trả lời:

- Ta thất vọng về việc mi đã làm, nhưng ta không hối hận về lời ta đã nói.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây
  • Tác giả: Nguyễn Lân
  • Nhà xuất bản Giáo dục, 1996
  • Thực hiện ebook: tducchau (TVE)
  • Nguồn:thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!