Cánh cửa

52. Cánh cửa

Mọi mối quan hệ chỉ là sự tưởng tượng vì khi bạn bước ra khỏi chính mình thì bạn chỉ có thể bước theo cánh cửa của sự tưởng tượng này, không còn cánh cửa nào khác cho bạn.

Bạn bè, kẻ thù... đều là sự hình dung, sự tưởng tượng, sự hư cấu. Khi bạn chặn đứng chuỗi tưởng tượng này, bạn cảm thấy trống trải vô cùng, hoàn toàn trống trải. Khi bạn hiểu được rằng cuộc sống và mọi mối quan hệ của nó chỉ là sự tưởng tượng bạn sẽ không còn phản kháng nó nữa, sự hiểu biết của bạn sẽ giúp bạn làm cho mối quan hệ của mình thêm phong phú. Giờ đây bạn đã biết được rằng mối quan hệ chỉ là tưởng tượng, sao bạn không rót thêm sự tưởng tượng vào cho nó? Sao không vui hưởng cùng nó? Khi bông hoa kia chỉ là tưởng tượng của bạn, sao bạn không tạo ra một bông hoa tuyệt vời hơn? Sao bạn lại nghĩ đến một bông hoa bình thường? Hãy để bông hoa đó trở thành một viên ngọc lục bảo, một viên kim cương.

Sự tưởng tượng không phải là một tội lỗi, nó là một khả năng, nó là một chiếc cầu. Sự tưởng tượng đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa người này và người khác. Hai đối tượng tạo ra một chiếc cầu nối liền (họ gọi nó là tình yêu, là niềm tin) nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng. Sự tưởng tượng là một khả năng sáng tạo của con người nên dù sự sáng tạo là gì thì nó cũng chỉ là sự tưởng tượng. Bạn hãy vui với nó và tô vẽ cho nó thêm tươi đẹp, sẽ đến lúc bạn không còn phụ thuộc vào mối quan hệ của mình. Bạn chia sẻ cùng mọi người. Nếu bạn có một thứ gì đó, hãy chia sẻ nó với mọi người. Tình yêu là sự tưởng tượng. Sự tưởng tượng là một khả năng thiêng liêng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luận về cuộc đời - 365 ngày khai sáng tâm hồn
  • Nguyên tác tiếng Anh: Every day - 365 Daily meditations
  • Tác giả: Osho
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Biên dịch: Lê Tuyên
  • Hiệu đính: Lê Gia
  • Ebook (TVE): picicrazy

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!