Cái cò, cái vạc, cái nông

CÁI CÒ, CÁI VẠC, CÁI NÔNG

(Ca dao)- Bài học thuộc lòng.

Cò, vạc, nông ở ngoài đồng
Cái cò, cái vạc, cái nông,
Sao mày giậm lúa nhà ông, hỡi cò?
- Không, không tôi đứng trên bờ,
[Không, không tôi đứng trên bờ,]
Mẹ con cái vạc đổ ngờ cho tôi.
Chẳng tin, thì ông đi đôi,
Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.

Đại ý

Bài này lấy chuyện con cò, con vạc, con nông, mà ngụ cái ý chê người nhà quê hay có tính xấu đôi co (chối) mách lẻo.

Giải nghĩa

Cái vạc = cái vạc tức là con vạc, một thứ chim về loài cò, lông xám hay lốm đốm, thường đi ăn về ban đêm.

Cái nông = một thứ chim thuộc về loài vịt, ta thường gọi là bồ nông hay bè bè, mình to bằng ba con vịt, mỏ dài và ở dưới có một cái túi để đựng cá.

Đi đôi = đi đôi co (chối) để đối tụng.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!