Cái đồng hồ của anh tôi

CÁI ĐỒNG HỒ CỦA ANH TÔI

Đồng hồ quả quít

Anh tôi có một cái đồng hồ quả quít (1) vỏ bạc. Trông qua mặt kính (gương), tôi thấy trên mặt đồng hồ có những chữ số chỉ giờ và những vạch nhỏ chỉ phút. Hai cái(2) kim chạy vòng tròn. Kim dài chỉ phút, kim ngắn chỉ giờ. Tôi để cái đồng hồ vào tai nghe tiếng tích tắc, tích tắc, máy chạy thật đều.

(1) trái. - (2) cây.

Giải nghĩa

Đồng hồ quả quít = gọi thế là vì đồng hồ nhỏ và tròn như quả quít. Tích tắc = tiếng đồng hồ chạy.

Bài tập

Học tiếng - Đồng hồ quả quít - vỏ - mặt đồng hồ - mặt kính - giờ - phút - kim - tích tắc. Câu hỏi - Cái đồng hồ của anh anh bằng gì? Trên mặt đồng hồ anh trông thấy gì? Để đồng hồ vào tai, anh nghe thấy tiếng gì?

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Có thể bạn muốn xem