Cách xoá vết xước trên bề mặt sơn gỗ

376. Cách xoá vết xước trên bề mặt sơn gỗ

Nếu đồ gỗ trong nhà bị xước (nhưng chưa chưa ảnh hưởng đến lớp gỗ bên trong), ta có thể dùng bút bi màu hoặc bột màu có cùng màu với mặt sơn đồ gỗ bôi lên mặt đồ gỗ lấp đi maù đồ gỗ bên dưới, sau đó dùng thuốc đánh móng tay không màu quét lên một lớp mỏng là được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!