Cách xử lý nhanh khi bị sâu, rắn (không độc) cắn

657. Cách xử lý nhanh khi bị sâu, rắn (không độc) cắn

Khi bị sâu hoặc rắn cắn, đun nước muối đặc rửa chỗ đau, có thể ổn định trạng thái.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!