Cách xử lý nhanh khi bị ong, bọ cạp đốt

655. Cách xử lý nhanh khi bị ong, bọ cạp đốt

- Khi bị ong bò vẽ hay bọ cạp đốt, lấy bột kiềm và dầu hoả bôi lên vết thương.

- Khi bị ong vàng hoặc sâu róm đốt, nếu bôi ngay dung dịch amôniắc loãng vào chỗ bị đốt, hiệu quả rất tốt, lập tức hết đau.

- Khi bị ong hoặc côn trùng độc đốt, có thể lấy sữa người bôi lên sẽ đỡ đau.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!