Cách xử lý khi trẻ đánh nhau

Cách xử lý khi trẻ đánh nhau

Chị Lý đang nấu nướng trong bếp thì cu Tý chạy vào, quần áo nhem nhuốc, khóc đỏ cả mắt: "Mẹ ơi thằng Tâm nó đánh con". Không cần rõ phải trái, chị Lý sang thẳng nhà Tâm để đòi sự công bằng cho con mình.

Theo các chuyên gia tâm lý, cách bênh vực con như chị Lý rất phản giáo dục, chỉ làm hư trẻ. Trường hợp con đánh nhau, cha mẹ nên xử lý như sau: hãy kéo con ra khỏi cuộc tranh giành, tìm hiểu nguyên nhân và giải thích phải trái. Dù đúng, dù sai, bạn cũng nên yêu cầu con nhận khuyết điểm trước bạn, hứa lần sau không tái phạm.

Sau khi va chạm, tình cảm của hai đứa trẻ thường sứt mẻ. Cha mẹ nên tạo điều kiện cho các con được gần gũi, xây dựng lại tình cảm đã mất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Để có một gia đình hạnh phúc
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com
"Like" us to know more!