Cách xử lý khi đồng hồ bị thấm nước

403. Cách xử lý khi đồng hồ bị thấm nước

Nếu đồng hồ bị ngấm nước, ta có thể dùng vài lớp giấy vệ sinh hoặc vải nhung dễ hút ẩm, gói kín đồng hồ lại, để cách đèn điện 40w 15cm sấy trong vòng 30phút, hơi nước trong đồng hồ sẽ bay hết.

- Khi đồng hồ bị ngấm nước, ta có thể đeo đồng hồ ngược lại, mặt đồng hồ vào trong, mặt trong đồng hồ lật ra ngoài. Khoảng 2 tiếng sau hơi nước sẽ bốc đi hết. Nếu nước vào quá nhiều chỉ có cách tháo ra lau cho hết nước.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!