Cách xử lý cửa bị kích chặt

430. Cách xử lý cửa bị kích chặt

Sàn nhà không phẳng sẽ ảnh hưởng đến cửa khi đóng mở. Ta có thể dùng giấy ráp đánh lên mặt sàn nhà, đẩy đi đẩy lại cánh cửa vài lần, sau khi cánh cửa bị mài mòn, cửa đóng mở sẽ trở nên dễ dàng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!