Cách xử lý đồng hồ đeo tay bị nhiễm từ

406. Cách xử lý đồng hồ đeo tay bị nhiễm từ

Khi đồng hồ đeo tay bị nhiễm từ sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác. Phương pháp xử lý rất đơn giản, ta chỉ cần lấy 1 vòng tròn bằng sắt không bị nhiễm từ, cho đồng hồ lướt qua lướt lại từ từ qua vòng sắt, sau vài phút đồng hồ sẽ nhả hết từ phục hồi lại trạng thái ban đầu.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!