Cách xử lý đồ gỗ màu trắng bị vàng

374. Cách xử lý đồ gỗ màu trắng bị vàng

Những đồ gỗ màu trằng khi bị vàng trong thật khó coi, nếu ta dùng thuốc đánh răng bột (hoặc kem dánh răng) đẻ lau, tình trạng này được thay đổi đáng kể. Chú ý khi thao tác không nên dùng sức mạnh quá. Néu không sẽ làm hỏng lớp bóng ở trên bề mặt đồ dùng, làm cho tácdụng sẽ hoàn toàn ngược lại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!