Cách vá tất dày

357. Cách vá tất dày

Với những đôi tất không may bị vướng rách thủng một lỗ, ta có thể dùng thuốc đánh móng tay trong suốt không màu quét lên chỗ bị móc, làm như vậy ta không những che được vết rách, còn giúp cho vết rách không bị rộng ra.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!