Cách tránh sàn gỗ phát ra tiếng

421. Cách tránh sàn gỗ phát ra tiếng

Để tránh cho sàn gỗ phát ra tiếng khi ta đi qua đi lại, ta có thể nhét vào các kẽ của những miếng gỗ trên sàn, tiếng kêu sẽ không còn nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!