Cách thu gom tiền vốn để lập nghiệp

63. Cách thu gom tiền vốn để lập nghiệp

Văn Tân vốn là lái xe chở hàng cho một công ty. Anh ta rất muốn một mình mở công ty vận tải, đáng tiếc là không đủ vốn. Thế là anh ta mời thêm hai người bạn lái xe cùng làm. Số tiền ba người họ cộng lại chỉ đủ mua một chiếc ô tô. Sau khi họ mua ô tô rồi, họ bèn dùng chiếc xe đó để thế chấp ngân hàng vay vốn, mua thêm được một chiếc xe nữa. Họ lại dùng chiếc xe thứ hai để thế chấp vay của một ngân hàng khác, và lại có tiền để mua một chiếc xe khác.

Như thế, công ty vận tải của họ đã được thành lập. Vài năm sau, họ đã có mười mấy chiếc xe, hơn nữa còn trả hết nợ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!