Cách thay tã cho trẻ vào mùa đông

699. Cách thay tã cho trẻ vào mùa đông

Mùa đông, khi thay tã, quần áo cho trẻ, tốt nhất dùng máy sấy để sấy cho quấn áo của trẻ nóng lên rồi thay cho trẻ, như vậy tránh cho trẻ khỏi bị cảm lạnh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!