Cách thông ống nước dẫn nước thải bị tắc

454. Cách thông ống nước dẫn nước thải bị tắc

Khi ống nước thải bị tắc, ta có thể lấy ống nhựa vừa với vòi nước, một đầu cắm vào vòi nước, đầu kia thọc sâu vào trong ống dẫn nước thải khoảng 30cm, sau đó ta dùng 1 miếng vải chất liệu bông hoặc khăn mặt nút kín khe hở giữa thành ống nước thải với thành ống nhựa, dùng tay ấn chặt để tránh cho khỏi bị long ra. Sau cùng, những thứ bị tắc trong ống sẽ hết bị tắc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!