Cách thành công trong phỏng vấn việc làm

Cách thành công trong phỏng vấn việc làm

Nhiều người tốt nghiệp thất bại trong cuộc phỏng vấn việc làm vì họ không được chuẩn bị và mong đợi người sử dụng lao động hỏi mọi câu hỏi. Họ chỉ  trả lời điều họ được hỏi và không gì khác. Phần lớn những người sử dụng lao động ra quyết định thuê người tốt nghiệp dựa theo thái độ của họ trong cuộc phỏng vấn việc làm. Họ coi các ứng cử viên chỉ trả lời những câu hỏi mà họ hỏi là “Phản ứng”, “Thụ động”, và “Thiếu động cơ.” Người sử dụng lao động đã kiểm điểm qua nhiều đơn xin việc và lựa ra vài ứng cử viên đủ tư cách cho cuộc phỏng vấn việc làm. Họ coi những ứng cử viên này đã đáp ứng yêu cầu kĩ thuật của họ. Phỏng vấn việc làm chỉ để thẩm tra lại giả định của họ và quyết định liệu các ứng cử viên có thái độ đúng để khớp với công ti của họ không.

Người tốt nghiệp phải hiểu rằng những câu hỏi quan trọng của cuộc phỏng vấn có thể là những câu hỏi bạn hỏi, KHÔNG phải là điều người sử dụng lao động hỏi. Việc hỏi câu hỏi đúng sẽ chứng tỏ rằng bạn được chuẩn bị kĩ và quan tâm thành thật về làm việc cho công ti. Cho nên sau khi trả lời một số câu hỏi mà người sử dụng lao động hỏi, bạn có thể thấy ra nhiều khả năng về người sử dụng lao động nữa. Sau đây là một số câu hỏi mà bạn có thể hỏi trong qui trình phỏng vấn của bạn.

 1. Ông có thể cho tôi biết chi tiết hơn về trách nhiệm của vị trí đó không? (Đây là chỉ dẫn rằng bạn rất quan tâm tới vị trí đo, bạn muốn biết thêm)
 2. Ông thấy vị trí này đi tới đâu trong vài năm tới? (Đây là chỉ dẫn rằng bạn là người hướng theo nghề nghiệp, và bạn muốn xây dựng nghề nghiệp với công ti trong nhiều năm)
 3. Làm sao tôi có thể nhanh chóng nhất trở thành người đóng góp lớn trong tổ chức? (Điều này là chỉ dẫn rằng bạn là người tích cực và bạn muốn học thêm)
 4. Khía cạnh thách thức nhất của việc làm mà tôi đang được xem xét là gì? (Đây là chỉ dẫn rằng bạn được chuẩn bị tốt để đối diện với các chướng ngại, bạn là kiểu người giải quyết vấn đề)
 5. Khía cạnh đặc biệt nào về nền tảng và kinh nghiệm của tôi làm cho ông quan tâm? (Đây là chỉ dẫn rằng bạn muốn biết bạn có thể làm gì để hỗ trợ cho công ti, bạn đang đánh giá sức mạnh của mình)
 6. Nguyên nhân gì ông quan tâm tới việc ứng cử của tôi? (Đây là chỉ dẫn rằng bạn là người tự tin và muốn đánh giá điểm yếu của bạn, nếu có)
 7. Bởi vì chúng ta có cơ hội nói chuyện, làm sao nền tảng của tôi sánh được với yêu cầu của việc làm này? (Đây là chỉ dẫn rằng như một người tự tin, bạn muốn đánh giá qui trình phỏng vấn)
 8. Đào tạo của tôi sánh được thế nào với các ứng cử viên khác? (Điều này là chỉ dẫn rằng bạn có động cơ và đủ năng nổ để đo bản thân bạn với người khác – sức mạnh từ văn hoá phương tây nhưng có thể là sự cao ngạo đáng kể theo văn hoá phương đông)
 9. Bước tiếp của chúng ta là gì? (Đây là chỉ dẫn rằng bạn muốn xây dựng mối quan hệ với người phỏng vấn, chú ý tới từ “CỦA CHÚNG TA” là chỉ dẫn tinh tế đưa người phỏng vấn tới cân nhắc bạn như một phần của công ti)
 10. Nếu tôi không nhận được tin từ ông trong vòng hai tuần, tôi có thể gọi điện cho ông được chứ? (Đây là chỉ dẫn rằng bạn muốn việc làm đó, một chỉ dẫn rằng bạn được khuyến khích để làm việc cho họ)

Tất nhiên, có thể có nhiều câu hỏi nữa mà bạn có thể hỏi. Xin cân nhắc rằng một khi bạn được liên hệ cho cuộc phỏng vấn, bạn có 50% cơ hội được thuê. Cách bạn trả lời câu hỏi, cách bạn hỏi câu hỏi và cách bạn bầy tỏ thái độ của bạn trong quá trình phỏng vấn sẽ xác định liệu bạn có được chọn hay không.

Đừng bao giờ đi tới bất kì cuộc phỏng vấn nào một cách không chuẩn bị. Đừng bao giờ ngần ngại hỏi câu hỏi. Đừng bao giờ biểu lộ rằng bạn bồn chồn. Thực hành kĩ thuật phỏng vấn với bạn bè nhiều lần để cho bạn quen với nó. Thái độ tin tưởng và được chuẩn bị tốt là then chốt cho việc được thuê.

English version

Full article: How to succeed in job interview

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
 • Biên tập: Kipkis.com
 • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!