Cách tính vải khi mua vải may quần áo

332. Cách tính vải khi mua vải may quần áo

Với vải sợi hoá học khổ 90cm, cách tính như sau.

- Áo nam: Chiều dài áo x 3 + 10cm số tính được là độ dài của vải ta cần mua. Ví dụ chiều dài áo là 72cm, ta sẽ được 72x3+10 =226cm

- Áo nữ: Chiều dài áo x 3

Vải khổ 90cm dùng để may quần cách tính là chiều dài quần x2+10cm.

Vải khổ đúp 143cm cách tính như sau: Áo nam chiều dài áo + chiều dài ống tay áo + 10cm

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!