Cách tính số đo dày

352. Cách tính số đo dày

Hiện nay có 2 loại số đo dày khác nhau, nhiều bạn biết cách đo này lại không biết cách đo kia nên khi nhờ mua dày rất phiền. Ta có thể căn cứ theo cách tính sau để tính số đo dày của mình: Nếu bạn biết số đo dày của mình là 42, vậy cách tính loại số dày kia là (42+10):2=26. Còn nếu bạn biết số ngược lại thì cách tính sẽ ngược lại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!