Cách tính ngày hoàng đạo, hắc đạo?

112. Cách tính ngày hoàng đạo, hắc đạo?
Ảnh: Internet

Bảng kê ngày hoàng đạo, hắc đạo theo lịch can chi từng tháng.

Tháng âm lịch Ngày hoàng đạo (tốt) Ngày hắc đạo (xấu)

Giêng, bảy
Hai, tám
Ba, chín
Tư, mười
Năm. một

Sáu, chạp

Tý, sửu, tị, mùi
Dần, mão, mùi, dậu
Thìn, tị,dậu, hợi
Ngọ, mùi, sửu, dậu
Thân,dậu, sửu, mão

Tuất, hợi, mão, tị

Ngọ, mão, hợi, dậu
Thân, tị, sửu, hợi
Tuất, mùi, sửu, hợi
Tý, dậu, tị, mão,
Dần, hợi, mùi, tị

Thìn, sửu, dậu, mùi

Đối chiếu bảng trên thì biết:

- Ngày hoàng đạo của tháng giêng và tháng 7 âm lịch là những ngày tý, sửu, tị, mùi.

- Ngày hắc đạo của tháng giêng và tháng 7 âm lịch là những ngày ngọ, mão, hợi, dậu.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam
  • Tác giả: Tân Việt
  • Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc
  • Nguồn: Hồ Ngọc Đức (www.informatik.uni-leipzig.de)