Cách sử lý mỏ hàn điện không dính thiếc

536. Cách sử lý mỏ hàn điện không dính thiếc

Mỏ hàn điện dùng lâu ngày thường không dính thiếc, vì đầu mỏ hàn bị ô xy hoá. Khi gặp trường hợp này ta có thể đem đầu mỏ hàn đốt nóng ngâm vào trong cồn, màng ô xy hoá sẽ trở thành đồng, như vậy mỏ hàn lại tiếp tục sử dụng được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!