Cách sống của cha mẹ sẽ trở thành yếu tố giáo dục quan trọng nhất đối với con

Cách sống của cha mẹ sẽ trở thành yếu tố giáo dục quan trọng nhất đối với con

Từ trước đến nay hình mẫu con người mà xã hội cần là những người chăm chỉ và biết vâng lời, nhưng từ giờ hình mẫu con người mà xã hội cần là những người biết tự suy nghĩ, sáng tạo, hành động và dũng cảm. Để giáo dục nên những người không chỉ quan tâm tới lợi ích của công ty mình mà còn tích cực chú ý đến gia đình, địa phương và toàn thể xã hội thì trước tiên bản thân cha mẹ phải hiểu được tầm quan trọng của điều đó.

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-10.jpg

Hãy để con thấy nỗ lực của cha mẹ trong việc tạo ra xã hội tốt đẹp hơn!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
"Like" us to know more!