Cách sấy than ẩm

461. Cách sấy than ẩm

Khi đốt than ướt nếu vẫn theo cách cũ cho than lên trên, không những lửa lâu bén mà còn bị nhiều khói. Nếu ta thay đổi cách làm, đặt viên than ẩm xuống dưới, cho viên than cháy lên trên, chờ cho viên than cháy gần tàn rồi đổi vị trí cho viên than ẩm. Như vậy, ta có thể tận dụng nhiệt độ toả ra của viên than đang cháy sấy khô viên than ẩm. Đối với bếp than đôi, cách này rất có ích, bởi quá trình sấy than, ta vẫn có thể đun nấu được, đồng thời, nước trong than ẩm bị sấy bốc thanh hơi, khi lên đến giữa viên than bị nhiệt độ cao phân giải thành khí ôxy và hyđrô, giúp cho than cháy càng đượm hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!