Cách phục hồi ấm nước nhôm bị móp

438. Cách phục hồi ấm nước nhôm bị móp

- Ta đổ đầy nước vào trong ấm bị móp, cắm vòi bơm vào trong ấm. Ta dùng vải nhét chặt vào vòi ấm, bơm hơi vào trong ấm, ấm sẽ phục hồi lại trạng thái ban đầu.

- Nếu với những chiếc ấm nhỏ, ta có thể đổ đầy nước vào trong ấm, đậy chặt nắp ấm, sau đó nhét ấm vào ngăn đá tủ lạnh. sau khi nước đòng thành đá, khi thể tích nước tăng lên làm cho ấm phình ra,

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!