Cách nhìn khác về Phần mềm như dịch vụ (SaaS)

Vấn đề dùng các phần mềm thương mại – Commercial Off The Shelves (COTS) là rất đắt. Lúc ban đầu, công ti phải trả nhiều tiền để mua các ứng dụng COTS và nhiều tiền hơn để “chuyên biệt hoá” nó cho khớp với qui trình của công ti. Sau đó, công ti phải trả cho tư vấn về đào tạo để cho người của họ dùng được nó một cách thích hợp. Rồi có kết cấu nền phụ mà công ti phải cài đặt để chạy COTS và trả phí bảo trì tiếp đó để giữ cho hệ thống vận hành trôi chảy. Nhiều công ti thấy rằng dùng COTS thay vì phát triển phần mềm tại chỗ là KHÔNG đơn giản và CÓ THỂ KHÔNG tiết kiệm tiền như nhà cung cấp quản cáo.

Phương án khác là dùng mô hình “Phần mềm như dịch vụ” (SaaS), ở đây công ti không mua phần mềm mà “THUÊ” nó từ nhà cung cấp. SaaS cũng được biết như “phần mềm theo nhu cầu” hay “tính toán mây”. Về căn bản, SaaS là ứng dụng phần mềm được phát triển và được lưu kí bởi các nhà cung cấp, tại đó công ti truy nhập qua Internet. Không giống như các ứng dụng COTS mà với chúng công ti cài đặt trên hệ thống riêng của mình, các nhà cung cấp SaaS sở hữu phần mềm và chạy nó trên hệ thống của họ. Công ti có thể tiết kiệm tiền mua và cài đặt bởi vì họ chỉ THUÊ nó. Phần lớn các nhà cung cấp SaaS cung cấp các ứng dụng phần mềm cơ bản cho mọi người dùng, các tính năng cơ bản này KHÔNG THỂ được chuyên biệt hoá để giữ cho nó được chuẩn hoá. Bất kì chức năng phụ nào được thêm vào dựa trên yêu cầu của khách hàng đều sẽ bị tính thêm tiền. Cách tiếp cận này cho nhà cung cấp SaaS ích lợi về việc giữ các thứ dưới sự kiểm soát và chi phí-hiệu quả. Nó cũng nâng cấp phiên bản mới của phần mềm sớm hơn và chất lượng tốt hơn COST “được chuyên biệt hoá”. Ích lợi thực là công ti chỉ trả tiền phí hàng tháng theo người dùng cho phần mềm và KHÔNG phải mua phần cứng phụ hay kết cấu nền bởi vì mọi thứ đều chạy trên hệ thông tin của nhà cung cấp SaaS. Cũng ít thời gian để cài đặt bởi vì công ti không phải cài đặt phần mềm trên máy tính của mọi người dùng mà chỉ truy nhập vào hệ thống của nhà cung cấp SaaS qua internet. Cập nhật phần mềm là dễ hơn bởi vì nhà cung cấp SaaS phải làm mọi việc cập nhật cho nên công ti bao giờ cũng dùng phiên bản mới nhất của phần mềm.

Tuy nhiên, nhiều công ti vẫn có quan ngại về việc để dữ liệu của họ trong hệ thông tin của nhà cung cấp SaaS vì họ không có kiểm soát trực tiếp trên các hệ thống đó. Nếu nhà cung cấp SaaS mất kinh doanh, nhiều công ti sẽ bị bỏ lại mà không truy nhập được vào dữ liệu của họ. Nếu hắc khách có thể lọt vào hệ thống SaaS, họ có thể gây nhiều tai hại cho kinh doanh của khách hàng. Tất nhiên, nhà cung cấp SaaS làm việc vất vả để đề cập tới các mối quan ngại về an ninh, họ đã cài đặt nhiều biện pháp an ninh, kể cả tường lửa, kĩ thuật mật mã hoá, tính năng an ninh cắm thêm, hệ thống phát hiện thâm nhập và các bảo vệ khác trên hệ thống của họ.

SaaS có ưu điểm của nó nhưng cũng có nhược điểm cho nên người quản lí hệ thông tin phải hình dung ra công ti cần gì và nhà cung cấp SaaS có thể cung cấp. Điều cũng rất quan trọng là lựa chọn nhà cung cấp SaaS bằng việc xem xét sự ổn định tài chính, danh tiếng, vị trí thị trường, chất lượng, tính đổi qui mô, tính tin cậy, giá dịch vụ và chức năng của sản phẩm của nhà cung cấp. Bởi vì phần mềm là “dịch vụ”, vai trò của người quản lí hệ thông tin cũng phải thay đổi từ quản lí phát triển phần mềm sang quản lí dịch vụ. Thay đổi này yêu cầu cách tiếp cận khác trong cách các đại học dạy sinh viên, đặc biệt trong khu vực hệ thông tin. Không may là nhiều đại học lại chậm thay đổi cho nên ngày nay nhiều đại học vẫn hội tụ vào dạy quản lí kết cấu nền hay quản lí phát triển phần mềm thay vì quản lí dịch vụ.

Nói chung, SaaS làm việc tốt với các qui trình doanh nghiệp đều đặn, mang tính giao tác như bán hàng, tiếp thị, quan hệ khách hàng và quản lí nhân viên bởi vì những qui trình này là đơn giản, chuẩn, và không phụ thuộc nhiều vào chức năng doanh nghiệp khác. SaaS cũng làm việc tốt trong công ti mới không có hệ thống hiện tại mà nó phải tích hợp. Tuy nhiên, SaaS KHÔNG làm việc tốt với các ứng dụng chuyên môn yêu cầu nhiều chuyên biệt hoá, thay đổi và tích hợp với hệ thống hiện có, như ERP, Thông minh doanh nghiệp, hay các chức năng đặc biệt. Những thay đổi này yêu cầu nhiều nỗ lực và làm tăng độ phức tạp, thực tế nhiều nhà cung cấp SaaS từ chối làm bất kì việc chuyên biệt hoá nào hay những thay đổi chính. Người quản lí hệ thông tin thông thái sẽ biết về điều này và giúp ra quyết định đúng cho công ti. Bởi vì đào tạo của họ trong quản lí dịch vụ, họ hiểu cách cân bằng các quan điểm khác nhau như nhu cầu doanh nghiệp, giải pháp chất lượng, lịch biểu và chi phí. Họ hiểu rằng công ti càng cần tích hợp hệ thống của mình với ứng dụng SaaS, việc thực hiện sẽ càng lâu hơn, việc đó trở nên khó khăn hơn và chi phí sẽ cao hơn.

Phần mềm như dịch vụ (SaaS) có các biến thể và nhiều cái tên. Một số người gọi nó là “Phần mềm theo nhu cầu”, số khác gọi nó là “Tính toán mây” nhưng điều tốt là phần lớn các ứng dụng SaaS đều được thiết kế tốt cho tính liên tác và chất lượng. Bởi vì các nhà cung cấp phải tạo ra phần mềm mà nhiều công ti khác nhau có thể dùng, họ quả có hội tụ nhiều hơn vào kiến trúc và thiết kế của trao đổi dữ liệu và giao diện hệ thống và làm việc tích hợp dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi thực hiện SaaS trong công ti, điều đó thực sự phụ thuộc vào kĩ năng của người quản lí hệ thông tin, người quản lí dịch vụ này bởi vì SaaS hay Tính toán mây yêu cầu cấu trúc tổ chức khác, vai trò và trách nhiệm khác hơn cấu trúc truyền thống.

Người quản lí hệ thông tin tốt là bản chất khi công ti thực hiện SaaS bởi vì người đó phải giải quyết mức dịch vụ được yêu cầu, tính sẵn có, tính sống về tài chính, tính an ninh và tất cả các năng lực kết cấu nền cần thiết của dịch vụ mà nhà cung cấp SaaS cung cấp cho công ti. Quản lí dịch vụ là khác với quản lí phát triển phần mềm. Trong ngành công nghiệp cạnh tranh cao này, hệ thông tin phải chứng tỏ giá trị của nó cho doanh nghiệp bằng việc bảo đảm rằng dịch vụ thu được sẽ giảm chi phí vận hành, cải tiến thoả mãn của khách hàng, cải tiến năng suất và đạt tới kiểm soát an ninh mới.

Ngày nay, công nghiệp đang được “quảng cáo thổi phồng” bởi nhiều quảng cáo SaaS, nhiều quan chức điều hành đang hỏi về những điều như “tính toán mây” hay “phần mềm theo nhu cầu” nhưng không có người quản lí hệ thông tin có hiểu biết và kĩ năng, người được đào tạo trong quản lí dịch vụ, việc thực hiện SaaS có thể KHÔNG thành công như mong đợi.

English version

Full article: Another view of Software as a Service (SaaS)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng công nghệ
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University
"Like" us to know more!