Cách nâng cao kỹ năng ngữ âm cho trẻ mới biết đọc

Cách nâng cao kỹ năng ngữ âm cho trẻ mới biết đọc

- Cùng đọc với trẻ những tập thơ, bài đồng giao và những bài hát. Ở mỗi bài, hãy hỏi xem trẻ có nhận ra sự giống nhau về mặt âm thanh của những từ được gieo vần không. Đưa những quyển sách theo thứ tự a, b, c,.. cho trẻ tìm từ giống và khác nhau ở đầu và cuối của quyển sách.

- Viết tên mọi người trong nhà, tên của bạn và sau đó cùng đọc với trẻ. Các tên được viết theo nhóm có chung một ký tự ở đầu mỗi chữ như: Na và Nam. Anh và An.

Đối với những trẻ có khả năng đọc thành thạo

- Giới thiệu cho trẻ tiếp cận với những tư liệu hằng ngày như báo, tạp chí. Vận dụng những kỹ năng về ngữ âm và ngữ nghĩa để chỉ ra nghĩa trong một câu hay một đoạn văn của bài đọc.

- Cùng đọc: Để trẻ cùng đọc với bạn. Bạn phát âm và định nghĩa các từ mới, từ khó cho trẻ nghe. Sau đó hãy để cho trẻ đọc cả câu. Bạn cần để ý những điểm khó trẻ hay vấp để chỉ lại cho nó

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com
"Like" us to know more!