Cách mở khoá quần, áo bằng sắt bị gỉ

445. Cách mở khoá quần, áo bằng sắt bị gỉ

Khi khoá bằng sắt gỉ thường rất khó kéo. Ta có thể nhỏ vào một chút dầu máy, rồi cho vào một ít bột chì, như vậy khoá sẽ lại kéo được như cũ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!