Cách mài kéo

478. Cách mài kéo

Ta đem kéo đã dùng cùn cắt giấy ráp có độ ráp lớn, thường cắt khoảng 20 lần là kéo sắc trở lại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!