Cách lựa chọn máy tính

538. Cách lựa chọn máy tính

Khi mua máy tính, muốn kiểm tra xem máy tính có đúng không ta có thể ấn 8 số 1 sau đó ấn vào dấu nhân rồi tiếp tục ấn vào dấu bằng. Nếu trên mặt bàn tính xuất hiện số 1234567.8 thì máy tính đó đúng và không thiếu dấu chấm phẩy trong chữ số.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!