Cách làm sạch bụi trong mắt

643. Cách làm sạch bụi trong mắt

- Nhỏ nước đường khi vôi bắn vào mắt: Khi vôi bay vào mắt, mắt sẽ cay rất khó chịu.

Lúc này, ta chỉ cần nhỏ một ít nước đường vào mắt, mắt sẽ hết đau.

- Rửa mắt bằng nước sạch: Khi bị cát bụi bay vào mắt, cách làm tốt nhất là lấy 1 đĩa đầy nước sạch, ngâm mắt bị bụi vào nước, nháy mắt liên tục, bụi sẽ ra hết.

- Ho cho bụi trong mắt bắn ra: Khi mắt bị những hạt bụi lớn hoặc một vật nhỏ gì đó bắn vào mắt, ta dùng ngón tay cái và ngón trỏ (của tay cùng chiều với mắt) kéo nhẹ mi trên, đầu ơi thấp xuống, ho thật mạnh vài cái, vật trong mắt có thể sẽ bắn ra.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!