Cách làm sạch bụi trên xa lông nhung

433. Cách làm sạch bụi trên xa lông nhung

Ta có thể bê xalông ra ngoài phòng, dùng que đập nhẹ cho bụi bay hết là được. Nhưng bê ra thường không tiện, ta có thể tiến hành trong nhà theo cách như sau: Ta lấy khăn bông hoặc khăn vải xalông thấm nước, vắt khô rải trên mặt xalông rồi dùng que đập nhẹ, bụi sẽ bật ra và thấm vào trong khăn. Nếu làm một lần chưa sạch, ta có thể làm vài lần cho đến khi sạch.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!