Cách làm cho trẻ hết khóc

692. Cách làm cho trẻ hết khóc

Nếu đang đêm trẻ giật mình dậy khóc không ngớt, ta có thể rửa mặt cho trẻ, trẻ tỉnh táo và hết khóc. Sau đó cho trẻ uống một ít nước và ôm trẻ vào lòng đưa nhẹ một lúc trẻ ngủ lại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!