Cách khử vị chát trong hồng

233. Cách khử vị chát trong hồng

- Xếp hồng vào trong đồ dựng, lấy cồn hoặc rượu phun lên bề mặt quả, đậy kín 3-5 ngày, hồng sẽ hết chát.

- Xếp hồng lẫn với lê, đậy kín 3-5 ngày vị chát của hồng sẽ mất đi.

- Ngâm hồng vào nước ấm 35 độ C, hai ngày sau, hồng sẽ không còn chát nữa.

- Cho hồng vào túi nilông, xếp lẫn với 1 hoặc 2 quả táo (loại táo tàu to) buộc kín miệng túi lại, 2-3 ngày sau, hồng sẽ không còn chát nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!