Cách khắc phục tự ti nhanh nhất

9. Cách khắc phục tự ti nhanh nhất

Có một nhà tâm lý học, trước khi cô con gái nhỏ của mình lần đầu tiên đi học, ông đã nói với con gái: “ở trường cần phải hay giơ tay, nhất là khi muốn đi toalét. Cô con gái quả thực đã làm theo lời dặn dò của cha, không chỉ khi muốn đi toelét mới giơ tay; bất kể là thầy cô giáo đưa ra câu hỏi gì có trả lời được hay không, cô cũng thường tranh giơ tay trước. Thời gian trôi qua, thầy cô giáo tự nhiên có ấn tượng rất sâu sắc về cô học trò luôn luôn giơ tay này, vì vậy về sau bất kể là câu hỏi gì cũng thường ưu tiên cho cô nói trước. Nhờ thế, thành tích học tập của cô gái và năng lực ở các mặt khác của cô đã vượt xa các bạn học khác.

Ai cũng muốn tích cực chủ động như cô gái nhỏ nói ở trên, và không muốn mình có cảm giác tự ti, nhưng trên thực tế, những người có cảm giác tự ti lại rất nhiều. Làm thế nào để tìm ra nguyên nhân gây ra cảm giác tự ti và khắc phục nó đây?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!