Cách kỳ lưng khi tắm

756. Cách kỳ lưng khi tắm

- Khi tắm 1 mình nếu muốn kỳ lưng chỉ có thể dùng khăn lau qua gây cảm giác không sạch. Nếu khi cọ lưng ta đem khăn bông tắm kéo thẳng ra, cuốn thành vài vòng rồi kéo qua kéo lại trên lưng, như vậy lực ma sat giữa khăn và lưng sẽ lớn hơn, kỳ sẽ sạch hơn.

- Ta cũng có thể cho mút vào trong tất da chân cũ, buộc 2 đầu tạo thành khăn cọ lưng cũng rất tốt.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!