Cách hoà tan thuốc viên loại thuốc bắc

712. Cách hoà tan thuốc viên loại thuốc bắc

Khi muốn hoà tan thuốc viên, nên hoà tan trong nước có nhiệt độ 40-50 độ vừa tan nhanh lại an toàn (riêng thuốc viên đường chữa bại liệt cho trẻ không dùng cách này).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!