Cách hàn bếp lò so

535. Cách hàn bếp lò so

Bếp điện lò so rất hay bị đứt. Khi lò so bị đứt, ta có thể quấn nối 2 đầu bị đứt lại, rắc 1 ít hàn the vào chỗ nối của 2 đầu dây, sau khi cắm điện vào 1 lúc, hàn the sẽ tự động chảy ra và gắn chặt chỗ quấn lại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!