Cách giữ thể diện cho mình và cho đối tượng giao tiếp

45. Cách giữ thể diện cho mình và cho đối tượng giao tiếp

Lý Hồng ỷ mình mồm miệng nhanh nhảu, thường không nể mặt người khác, bới móc những điểm yếu của người khác làm vui. Cuối cùng có một hôm, khi Lý Hồng đang dương dương đắc ý với việc trêu chọc người khác trước mặt mọi người, đối phương bỗng nhiên nổi giận, dang tay cho cô một cái bạt tai. Mọi người có mặt không ai không cười thầm, đều cho rằng Lý Hồng tự chuốc lấy vạ vào thân.

Trong các hoạt động giao tiếp, không để người khác bị mất mặt cũng được coi là một nguyên tắc lớn trong ứng xử, cũng là một phẩm chất tốt đẹp. Vậy nên làm như thế nào đây?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!