Cách dùng khác của sữa mẹ

687. Cách dùng khác của sữa mẹ

Trẻ bị muỗi đốt thương thành nối đỏ, rất lâu mới khỏi. Ta có thể dùng sữa mẹ bôi vào chỗ muỗi đốt cho trẻ, mỗi ngày 3-4 lần, 3 ngày vết muỗi đốt sẽ hết, da lại không bị sẹo.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!