Cách dán và gỡ ảnh trong album dán

773. Cách dán và gỡ ảnh trong album dán

Nếu ta trực tiếp dán ảnh vào album, lâu ngày muốn gỡ ra để thay ảnh hoặc thay đổi vị trí ảnh sẽ rất khó khăn. Bởi vậy, ta nên làm như sau:

- Lấy giấy bóng kính mỏng rửa sạch lau khô.

- Cắt giấy bóng kính sao cho nhỏ hơn ảnh 1cm trở lên.

- Dùng miếng giấy bóng kính này đệm dưới ảnh (hoặc dán trước vào album)

Với cách này, ta lấy ảnh ra sẽ dễ dàng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!