Cách chữa khoá quần

444. Cách chữa khoá quần

- Khoá quần lâu ngày không dùng có thể dít rất khó kéo, lúc này có thể dùng xà phong bôi lên hai răng khoá, như vậy khoá sẽ trơn lại như ban đầu.

Khoá quần khi kéo không khép lại được, nếu là do khoảng cách ở 2 miếng sắt nhỏ ở 2 đầu khoá bị rộng ra, chỉ dùng kìm kẹp cho thích hợp lại là sử dụng được. Chú ý không nên kẹp một lần quá chặt như thế sẽ không kéo khoá được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!